Skład Pism

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA OD PROJEKTU,
ŁAMANIA I SKŁADU GAZET ORAZ CZASOPISM

PROJEKTOWANIE CZASOPISM
Projektujemy od podstaw i rekapitalizujemy szatę graficzną gazet
dostosowany do najnowszych trendów rynku wydawnictw periodyków.
Projekty gazet dopasowane są do preferencji czytelnika i specyfiki
tytułu prasowego.

SKŁAD GAZET
Wykonujemy łamanie i skład tekstu kolumn gazety, uwzględniając
dany projekt czasopisma. Kierujemy się adjustacją tworzonego
numeru i opracowujemy skład makiety w oparciu o licencjonowane
oprogramowanie Adobe

DTP
Pracujemy na skalibrowanych monitorach EIZO, umożliwiających
grafikom prawidłowe tworzenie projektów publikacji.
Przygotowane do druku pliki produkcyjne zgodne są
z wymaganiami technicznymi drukarni.

DRUK PUBLIKACJI
Przygotowane przez nas publikacje nadzorujemy
w wysoko i niskonakładowych technologiach.